Culture days

Building business culture.

Forzas Culture days är vårt koncept för företag som behöver en kickoff, en boost eller teamutveckling. Med 13 års erfarenhet av kulturbyggande har vi utvecklat Forzametoden där vi delar med oss av verktyg och kunskap i hur ni kan skapa den företagskultur ni önskar.

Företagskultur är en ständigt pågående process i ett företag och är de värderingar, normer, vanor och förhållningssätt som finns på arbetsplatsen. Den skapas av både ledning, arbetsgrupp och varje individ. Kulturen påverkar arbetsklimatet och arbetssättet och är uppbyggd på de mellanmänskliga mötena så som hur vi kommunicerar, agerar och förhåller oss till varandra men även regler, värderingar och företagets vision. Med en medvetet byggd företagskultur skapas ett resultat av att kulturen och företagsvisionen går hand i hand.

Jag har aldrig blivit så utmanad i mitt ledarskap och hur jag är som
människa på någon utbildning innan. Detta gör det mycket enklare för
mig att utvecklas och se mig själv utifrån på ett helt annat sätt.
Detta är en kurs jag verkligen kan rekommendera!

Anders Jönsson McDonalds

Obekvämt på ett befriande sätt! Tack!
Grym mix av lättsamhet och seriositet. Kraftfullt.
För en gångs skull längtar jag efter att ta obekväma och livsviktiga steg framåt!

Christopher HallFörsta lärare Campeon frigymnasium

Oerhört inspirerande dagar.
Har fått så många verktyg att ta med mig hem att
användande privat och som arbetsrelaterat.

Hanna

Att skapa så mycket utveckling på så kort tid är mer än bara imponerande.
Det är underverk. Massor med både konkreta tips och inre insikter.

Tim Andersson

1 Culture day

Ni får:

  • Kursmaterial
  • 1 heldag med fokus på individ och grupp där ni får grunderna i fokus på individens kunskap om sig själv, sitt inre och yttre ledarskap och förankringen av egenansvaret i möte med sig själv och människor runt om sig. Med en kombination av grunder i feedback och sammanhållning i gruppen.

2 Culture days

Ni får:

  • Kursmaterial
  • 2 heldagars utbildning
  • Dag 1 med fokus på individens kunskap om sig själv, sitt inre och yttre ledarskap och förankringen av egenansvaret i varje möte med sig själv och människor runt om sig.
  • Dag 1 skapar också en djupare grund i gemenskap, öppenhet och tillit i gruppen för att kunna gå djupare och snabbare in i gruppens samarbete dag 2.
  • Dag 2 med fokuset på gruppen och hur ni fungerar tillsammans. Här djupdyker vi i kommunikation, feedback, förståelse och vi-känsla.
  • I 2 dagars Culture days ingår en beteende-undersökning i verktyget LIFO för att bygga på kunskap och förståelse för olikheter och likheter i gruppen.

Forzametoden
Genom att ha mött 23 000 deltagare i våra kurser och event kombinerat med strävan efter att nå störst resultat har vi ständigt finslipat vår process och innovativa utbildning. Vi bygger kursrummet på två grundläggande faktorer – atmosfär och kunskap.

Atmosfär.
Vi bygger atmosfär i rummet baserat på den erfarenheten vi har, de utbildningar vi gått och i riktning med läran kring “Öppenhets- och tillitsspiralen” av Anders Wendelheim Fil. Dr. i psykologi. Atmosfären handlar om att genom olika verktyg, samtal, övningar och faciliterande skapa ett rum där gruppen, oavsett relation till varandra känner sig trygga att titta på, bli speglade i, dela och utmana sig i både sina brister och styrkor. Detta för att kunna växa ännu mer i sig själv och att skapa en större tillit och gemenskap i gruppen och därmed kunna ta sig an svårare utmaningar tillsammans utanför kursrummet.

Kunskap.
Kunskapsdelen lärs ut och flätas in under hela kurstillfället för att ge konkreta verktyg, fakta och träning i viktiga områden som berörs i en arbetsgrupp och ledningsgrupp. Kunskapsdelen består av konkreta delar som feedback, kommunikation, ansvar och ledarskap. Ämneskunskapen lärs ut i korta segment, direkt följd av praktiska övningar som befäster informationen med en upplevelse och tid för reflektion. Genom kombinationen av atmosfären och kunskapen skapas nya mönster och handlingar som leder till nya resultat.

Culture days

Investering
1 dags Culture day 29.900:- ex. moms + mat och fika
2 dagars Culture days 45.000:- ex. moms + mat, fika och logi

Frågor
Nicolina.richardson@forzaofsweden.se
(+46) 733 20 92 32

“Great things in business are never done by one person. They´re done by a team of people”

– Steve Jobs

Intresserad och vill veta mer?