Region Skåne

Uppdragsgivare: Region Skåne

Projekt: Entreprenör Skåne
Utmaning: Sedan 2013 har Region Skåne drivit satsningen Entreprenör Skåne. En utmaning vi såg var att göra det exklusivt och attraktivt för entreprenörerna att vilja vara en del av projektet.

Möjlighet: Skapa en stark känsla av att vara utvald. Utveckla träffarna efter vad deltagarna behöver. Anlita en entusiastisk projektledare.
Resultat: Första omgången Forza of Sweden ledde Entreprenör Skåne var 2017, den nya omgången startar mars 2018.

Utförande: Omgång 1 vårterminen 2017
Start: Omgång 2 startar vårtermin 2018
Plats: Skåne

Projektets upplägg:

För fjärde året i rad finansierar Region Skåne projektet Entreprenör Skåne. En satsning som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning inom små och medelstora företag i hela Skåne samt skapa en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte för unga entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet.

PROJEKTET:
Projektet består av ett unikt sammansatt upplägg med målet att skapa ett värde för varje individs behov och utveckling. Då deltagarna besitter olika kunskapsområden innefattar programmet flera olika områden och moment som kan komplettera deras tidigare kunskaper, i syfte att skapa förutsättningar för dem att bli framgångsrika företagsledare. Projektet består av fyra träffar, varav stor del av den tredje träffen innefattar individuella fokusområden utifrån varje deltagares behov och önskemål.

DELTAGARE:
2017 är det fokus på potentiellt snabbväxande företag vilket innefattar entreprenörer som visar att de vill eller kan växa både i Sverige och internationellt. Kandidaterna ska vara mellan 18 och 35 år och driva bolag präglade av ett innovativt entreprenörskap som redan uppnått eller har målet att inom 3-5 år omsätta över 10 miljoner och/eller sysselsätta 10 personer.

ENTREPRENÖR SKÅNE:
Entreprenör Skåne är ett nätverk av 33 unga entreprenörer som verkar i Skåne. Sammansättningen av nätverket grundar sig på nomineringar från Skånes 33 kommuner och målet är att varje kommun ska ha en entreprenör/kandidat som representerar sin kommun. Syftet med nätverket är att synliggöra unga entreprenörer, ge dem kunskap såväl som affärsmöjligheter. Temat för 2017 är Snabbväxare.

Vi skapar möjligheter av utmaningarVad kan vi hjälpa dig med?

Forza of Sweden. Org.nummer: 802466-0048 Kontor: Drottningatan 29, Helsingborg