Entreprenör Skåne

 4 träffar – 1 nätverk – 33 entreprenörer 

Syftet med Entreprenör Skåne är att skapa en mötesplats för unga entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet och sitt entreprenörskap. Du som entreprenörerna får möjlighet att under tre månader fokusera på att utveckla ditt entreprenörskap genom fyra nätverksträffar med inbjudna föreläsare och företagscoacher.

Ett perfekt tillfälle för dig som vill skapa nya affärsmöjligheter, utöka sitt nätverk och inte minst bli del av en plattform där du kan utbyta erfarenhet med andra entreprenörer i Skåne. Allt för att ge dig ny kunskap och inspiration för att ta ditt företag till nästa nivå.

Nominera dig själv eller någon annan

Nominera

Nominering:

Entreprenör Skåne är ett nätverk av 33 unga entreprenörer som verkar i Skåne. Sammansättningen av nätverket grundar sig på nomineringar från Skånes 33 kommuner och målet är att varje kommun ska ha en entreprenör/kandidat som representerar sin kommun. Syftet med nätverket är att synliggöra unga entreprenörer, ge dem kunskap såväl som affärsmöjligheter. Temat för 2017 är Snabbväxare.

Årets deltagare:

2017 är det fokus på potentiellt snabbväxande företag vilket innefattar entreprenörer som visar att de vill eller kan växa både i Sverige och internationellt. Kandidaterna ska vara mellan 18 och 35 år och driva bolag präglade av ett innovativt entreprenörskap som redan uppnått eller har målet att inom 3-5 år omsätta över 10 miljoner och/eller sysselsätta 10 personer.

Projektets upplägg:

Projektet består av ett unikt sammansatt upplägg med målet att skapa ett värde för varje individs behov och utveckling. Då deltagarna besitter olika kunskapsområden innefattar programmet flera olika områden och moment som kan komplettera deras tidigare kunskaper, i syfte att skapa förutsättningar för dem att bli framgångsrika företagsledare. Projektet består av fyra träffar, varav stor del av den tredje träffen innefattar individuella fokusområden utifrån varje deltagares behov och önskemål.

Nominera dig själv eller någon annan

Nominera

Skärmavbild 2017-01-25 kl. 11.09.02

För fjärde året i rad finansierar Region Skåne projektet Entreprenör Skåne. En satsning som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning inom små och medelstora företag i hela Skåne samt skapa en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte för unga entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet.