Arbetsförmedlingen

Forza Integration

Syftet med Forza Integration är att låta nya svenskar snabbare komma in i det svenska samhället genom en plattform att stå på som ger möjlighet att forma sitt eget liv. Målet är att erbjuda ett socialt och professionellt sammanhang, utvecklade entreprenöriella egenskaper och värdefulla företagskontakter som på sikt ska leda till anställning, praktik eller företagande. Forza Integration vill låta våra nya svenskar orientera sig med större trygghet i Sverige.

Forza Integration erbjuder diverse utbildningar så som interkulturell utbildning, arbetsmarknadsutbildning, nätverksutbildning, CV-workshop, företagarutbildning, digital närvaro m.m i syfte att skapa förutsättning för våra nya svenskar att ta raka steget in i den svenska vardagen och det svenska näringslivet. För att omsätta teorin till praktik lägger Forza Integration stor vikt vid regelbundna nätverksträffar samt företagsbesök ute i “verkligheten”.

Vill du bli action-vägledare? anmäl intresse

Våra program

Välkommen in och ta plats

Många nyanlända unga svenskar upplever att vägen till inkludering i det svenska samhället är lång och tung. I Välkommen in och ta plats underlättar vi detta genom att ge ungdomarna tillgång till olika sociala sammanhang som ger värdefulla kontakter med nya människor som i sin tur möjliggör ett nytt nätverk och fler möjligheter till sysselsättning.

Vision of Sweden

Vision of Sweden skapar en snabbare väg mot sysselsättning för entreprenöriella, högutbildade och drivna nya svenskar. Tillsammans med en egen action-vägledare skapar de nya svenskarna en plan för att nå sina mål och drömmar genom att bygga ett nytt nätverk och lära känna det svenska samhället.

Vill du bli action-vägledare? anmäl intresse

Omtalat