Teamet

Kontakta oss på

info@forzaofsweden.se

Verksamhetsgren Forza Academy

Nicolina Richardson

Verksamhetsledare Forza Academy

+46 733 20 92 32 eller nicolina.richardson@forzaofsweden.se

Biljana Savic Lundell

Affärsutvecklare Forza Academy

+46 700 33 10 34 eller biljana.savic@forzaofsweden.se

Sara Johansson

Projektledare Entreprenör Skåne

+46 737 66 90 40 eller sara.johansson@forzaofsweden.se

Verksamhetsgren Club Forza

Alexandra Skoglund

Verksamhetsledare Club Forza

+46 702 52 04 65 eller alexandra.skoglund@forzaofsweden.se

Verksamhetsgren Forza Integration

Blerim Salihi

Projektledare Forza Integration

+46 704 59 11 01 eller blerim.salihi@forzaofsweden.se