Varför finns Forza?

Affärsidé

Forza of Sweden utvecklar ekonomiskt- och socialt hållbara idéer, koncept och företag och får dem att flyga tillsammans med expansiva partners. Vår spetskompetens och populära utbildningsmetod, Forzametoden, har hittills gynnat över 23 000 deltagare i våra kurser och event under de första 12 verksamhetsåren.

Varför ligger vi i framkant?

Innovativ Utbildning

Vi kan inte möta framtidens utmaningar med gamla lösningar. Därför skapar vi nya lösningar och korsbefruktar idéer som vi redan vet fungerar. Vi använder de skarpaste hjärnorna, ägnar oss åt de galnaste lösningarna på de svåraste problemen. En av våra kunder sa det absolut bäst "Ni passar inte in i några av våra boxar". Bra! tänker vi. Vi har inte startat företaget för att passa in utan för att sticka ut och röra om.

Våran "secret sauce"

Forzametoden

Forzametoden består av fyra grundpelare som alltid finns med i våra kurser. Det är den pedagogiska kärnan som garanterar att våra moduler alltid håller måttet. Metoden är också motorn som driver den höga nivån av inspiration och energi som våra kunder eftersträvar.

1. Miljö

Det första våra kursledare gör i början av ett kurstillfälle är att skapa ett tryggt utrymme med en fantastisk stämning. Viktiga detaljer som placering av stolar, syresättning och musik väljs med omsorg för att skapa den optimala miljön. Miljön vi strävar efter bygger på forskning av både hur klassrum, men också konserter, biografer och teatrar agerar för att få sin publik i rätt tillstånd innan ridån dras upp.

2. Verktyg

Deltagarna blir introducerade till verktyg som ger dem möjlighet att interagera i kursen på olika sätt. Verktygen är skarpa psykologiska redskap paketerade på ett lekfullt och odramatiskt sätt med enkla begrepp. Deltagarna applicerar verktygen både i kursrummet, men även utanför efter kursens slut.

3. Upplevelse

Kursledarna genomför en kognitiv process som pushar deltagarna utanför sin trygghetszon, där riktig utveckling sker. Ämneskunskapen lärs ut i korta segment, direkt följd av praktiska övningar som befäster informationen med en upplevelse. Forskning visar att detta är det ultimata inlärningssättet.

4. Reflektion

Alla nya kunskaper och upplevelser knyts ihop med en avslutande reflektion. Det sägs ofta att vi ska “tänka efter före”, men det är även viktigt att “tänka efter efter”. Genom att ta ett steg tillbaka och reflektera, tillåts deltagarna analysera upplevelsen och kan tillgodogöra sig den nya kunskapen på djupet.

Intresserad och vill veta mer?