Välkommen in och ta plats

Många nya svenskar upplever en hopplöshet kring möjligheten att påverka sin etableringsprocess. Det underlättar vi genom att lägga fokus på entreprenörskap och utveckling av nya svenskars inre potential. Vår metod sätter individens behov och möjligheter i centrum. Programmet ger nya svenskar tillgång till sociala sammanhang som de upplever är svårt att hitta och komma in i genom den vanliga etableringsprocessen. På så sätt får de kontakt med nya, drivna människor, möter fler möjligheter till sysselsättning och får en känsla av meningsfullhet.

Vill du bli action-vägledare? anmäl intresse

Projektets upplägg:

Välkommen in och ta plats är till för våra unga nya svenskar i åldern 18-25 år. Här utvecklas inte endast deltagarnas CV och deras digitala närvaro utan också ger dem en djupare förståelse av det personliga varumärket i det svenska näringslivet. Deltagarna tar del av en unik interkulturell utbildning med målet att överbrygga de allra vanligaste kulturkrockarna, för både nya svenskar och etablerade svenskar. Dessutom ges en beprövad nätverksutbildning som syftar till att ge handfasta tips i möte med det svenska näringslivet på diverse nätverksträffar och mingel. Företagsbesök och andra givande sociala aktiviteter är också en viktig del i programmet för att omsätta teori till praktik.

Workshop

Välkommen in och ta plats erbjuder diverse utbildningar så som interkulturell utbildning, arbetsmarknadsutbildning, nätverksutbildning, CV-workshop, företagarutbildning, digital närvaro m.fl i syfte att förbereda våra nya svenskar inför näringslivet.

Nätverksträffar

För att omsätta teorin till praktik lägger Välkommen in och ta plats stor vikt vid regelbundna nätverksträffar som anordnas av Forza of Sweden och andra aktörer.

Action Time

Målet är att erbjuda ett socialt och professionellt sammanhang, utvecklade entreprenöriella egenskaper och värdefulla företagskontakter som på sikt ska leda till anställning, praktik eller företagande. Därför är företagsbesök inplanerade under programmets gång. Detta för att skapa förutsättning för våra nya svenskar att ta raka steget in i den svenska vardagen och det svenska näringslivet.

Action-Vägledare

Varje ny svensk matchas med en actionvägledare , som i tidigare program visat sig vara avgörande för våra nya svenskars framgångar när de ger sig i kast med att utforska det svenska näringslivet. Actionvägledarna utmärker sig genom ett entreprenöriellt tänk, har ett eget nätverk av möjligheter och människor samt visar på stor handlingskraft. De ser individens kapacitet och stödjer våra nya svenskar att hitta arbete/praktik som antingen matchar deras kompetens eller ger dem nya erfarenheter. Tillsammans skapas en plan baserat på individens egna mål. Våra nya svenskar får helt enkelt en egen dörröppnare.
Actionvägledarna förväntas lägga ner ca 2h/veckan genom aktivering av egna möjligheter i sitt eget nätverk.

Vill du bli action-vägledare? anmäl intresse

Att världen är orolig på flera ställen och tvingar människor på flykt är upprörande. Till min förvåning tycker många att det mest upprörande är att vi erbjuder dessa människor en fristad i vårt land och väljer att fokusera på problem och motsättningar.
Jag är glad över att kunna vara en liten del av det positiva - att fokusera på möjligheterna i situationen. Att göra vad jag kan för att hjälpa till med integration och att överbrygga motsättningar.

Pernilla GudmundssonAction-Vägledare

Framförande, Ledarna och nätverksträffarna var väldigt bra.
Projektet var jätte bra ide'. Genom det kände jag min själv mer delaktig i samhället.
Det var verkligen den bästa kurs jag har fått igenom min etableringsplan.

Deltagare

Lite kan göra mycket och det är därför jag är med! Att få ta del av ett fantastiskt nätverk av människor som bidrar till varandra – att genom samarbete når vi så mycket mer!
Jag mår väldigt bra av att få dela med mig av min kunskap och se andra utvecklas och nå resultat. Samtidigt är det en fantastisk utvecklingskurva för mig också. De utbildningar som ges av Forza Integration har jag också nytta av – påminnelse om hur viktigt det är att nätverka, kunna presentera mig snabbt och konkret, att få inblick i så många andra kulturer och traditioner. Det är så berikande och en fantastisk vänskap som skapas.

Åsa ÅbergAction-Vägledare

Har fått ökad förståelse för den svenska arbetsmarknaden

Har fått ökad förståelse för den svenska kulturen

Känner sig mer redo för arbetsmarknaden

Skulle rekommendera någon annan att gå programmet

Har kommit ut i arbete, praktik eller utbildning

Har fått rätt stöd att komma vidare i sitt arbetssökande

Välkommen in och ta plats finansieras av