Vision of Sweden

Vision of Sweden erbjuder högutbildade och drivna nyanlända svenskar en plattform för att forma sitt eget liv i sin nya kontext. I vårt utbildningsprogram skapar action-vägledare från vår verksamhet tillsammans med nya svenskar en snabbare väg in i samhället. Programmet ger bland annat förutsättning till att knyta nya kontakter och utöka både sitt sociala och professionella nätverk samt kunskap om främmande samhällsfunktioner.

Action-vägledarna blir en dörröppnare till samhället som, i kombination med de nyanländas driv och potential, skapar stora förutsättningar för anställning, praktik, eget företagande eller utbildning efter avslutat program.

Vill du bli action-vägledare? anmäl intresse

Projektets upplägg:

Vi har en stor mängd nya svenskar som har både praktisk och akademisk kompetens. Många av deras kompetenser slösas just nu med. Vi behöver slussa in dem i samhället och se till att det hittar arbete/praktik.

Under Vision of Sweden utvecklas inte endast deltagarnas CV och deras digitala närvaro utan också ger dem en djupare förståelse av det personliga varumärket i det svenska näringslivet. Deltagarna tar del av en unik interkulturell utbildning med målet att överbrygga de allra vanligaste kulturkrockarna, för både nya svenskar och etablerade svenskar. Dessutom ges en beprövad nätverksutbildning som syftar till att ge handfasta tips i möte med det svenska näringslivet på diverse nätverksträffar och mingel. Företagsbesök och andra givande sociala aktiviteter är också en viktig del i programmet för att omsätta teori till praktik.

Workshop

Vision of Swden erbjuder diverse utbildningar så som interkulturell utbildning, arbetsmarknadsutbildning, nätverksutbildning, CV-workshop, företagarutbildning, digital närvaro m.fl i syfte att förbereda våra nya svenskar inför näringslivet.

Nätverksträffar

För att omsätta teorin till praktik lägger Vision of Sweden stor vikt vid regelbundna nätverksträffar som anordnas av Forza of Sweden och andra aktörer.

Action Time

Målet är att erbjuda ett socialt och professionellt sammanhang, utvecklade entreprenöriella egenskaper och värdefulla företagskontakter som på sikt ska leda till anställning, praktik eller företagande. Därför är företagsbesök inplanerade under programmets gång. Detta för att skapa förutsättning för våra nya svenskar att ta raka steget in i den svenska vardagen och det svenska näringslivet.

Action-Vägledare

Varje ny svensk matchas med en actionvägledare , som i tidigare program visat sig vara avgörande för våra nya svenskars framgångar när de ger sig i kast med att utforska det svenska näringslivet. Actionvägledarna utmärker sig genom ett entreprenöriellt tänk, har ett eget nätverk av möjligheter och människor samt visar på stor handlingskraft. De ser individens kapacitet och stödjer våra nya svenskar att hitta arbete/praktik som antingen matchar deras kompetens eller ger dem nya erfarenheter. Tillsammans skapas en plan baserat på individens egna mål. Våra nya svenskar får helt enkelt en egen dörröppnare.
Actionvägledarna förväntas lägga ner ca 2h/veckan genom aktivering av egna möjligheter i sitt eget nätverk.

Vill du bli action-vägledare? anmäl intresse

Det var så bra programmet och jag kan säga det är bästa programmet som jag har gjort i Sverige. Fantastisk!

Deltagare

Mest givande har varit att lära känna andra kulturer och även den svenska kulturen, och skapa broar mellan olikheter för en djupare förståelse för varandras kulturella skillnader. Har fått en vän för livet. Vi lärde av varandra. Tips är att våga öppna upp och bjuda in. Dela med dig av ditt nätverk, saker som vi ofta tar för givet är saker som nyanlända ofta kämpar med. Bjud in i gemenskapen. Var nyfiken på dem. Passa på att lära hur lika vi är även om vi kan verka olika. förståelse för varandra bryter ner vi och dom känslan.

Lotta OlssonAction-Vägledare

Jag tycker att programmet var bra då vi kunde få mycket information och träffa många olika människor med egna erfarenheter. Så det var ett bra uppleva.

Deltagare

Har fått ökad förståelse för den svenska arbetsmarknaden

Har fått ökad förståelse för den svenska kulturen

Känner sig mer redo för arbetsmarknaden

Har kommit ut i arbete, praktik eller utbildning

Skulle rekommendera någon annan att gå programmet

Har fått rätt stöd att komma vidare i sitt arbetssökande