Kemira

Hållbar företagskultur skapas av medvetna ledare

Uppdrag; Kemira AB vill göra en kulturresa från vi och dem till ett starkt Vi, med en breddad syn på kompetens, ökad förståelse för olikheter samt effektivare team. Genom att arbeta med en medveten ledningsgrupp och chefer vill Kemira skapa en hållbar företagskultur.

“ Det här var en WOW-känsla. Vi har inte tidigare arbetat med någon som kan arbeta både med ledning och cheferna. Detta behöver vi för vår utveckling.”

Peter Kihlgren, VD

Upplägg: Med fokus på People and Culture har Forza tillsammans med kund designat en kulturresa under ett års tid för ökad självmedvetenhet, insikter och förståelse för den inbyggda kulturen som idag finns på företaget och en vision framåt om önskat läge med tydligt definierade mål. 

Vi använder en Gap modell för att klargöra nuläge och önskat läge tillsammans med både ledningsgrupp och chefer. Därifrån börjar vi implementering av nya förhållningssätt kring viktiga värderingar, kommunikation och feedback genom en insiktsbaserad metod med hands on träning genom workshops, där vi kombinerar höra med att göra. Implementeringen börjar redan på plats i utbildningen men blir också  en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi börjar med ledningsgrupp för att sedan träffa samtliga chefer tillsammans utspritt över fyra tillfällen under året, med fokus på omvandlingen mot en Vi-kultur i företaget.

Modul för Ledningsgrupp

1

Start at the top

Byggandet av en framgångsrik kultur startar i ledningen med ökad medvetenhet som verktyg.
LE0201 - Ledarskap

Moduler för cheferna

1

Follow Your Inner Voice - I

Verktyg inom personlig utveckling
LE0102 - Ledarskap
2

Dealbreaker for communication

Feedback som ett kraftfullt redskap för utveckling
LE0102 - Ledarskap
3

Follow Your Inner Voice - III

Ledarskap för framgångsrika och prestigelösa team
LE0103 - Ledarskap
4

Countdown

Sluta samman teamet för medveten action framåt.
BO0201 - Energiboost

Intresserad och vill veta mer?