Forza Kulturtransformation

Zero waste of human potential

Del av ett globalt nätverk

En blomstrande företagskultur driver hållbar framgång.

Som en pionjärer inom kulturtransformation har Barrett Values Center i över 20 år och med ett globalt konsultnätverk hjälpt tusentals organisationer och ledare runt om i världen att uppnå nya framgångsnivåer.

Som certifierade BVC-konsulter tillhandahåller Forza de utbildningar, bedömningar och stöd som er organisation behöver för att bygga och upprätthålla en högpresterande, värderingsdriven kultur. Samtliga av Forzas konsulter besitter en hög interkulturell kompetens och nyfikenhet att lära tillsammans med våra kunder.

Är ni redo för er organisation att blomstra? 

Maila oss

Det här var en WOW-känsla. Vi har inte tidigare arbetat med någon som kan arbeta både med ledning och cheferna. Detta behöver vi för vår utveckling

Peter KihlgrenVD Kemira

Jag har aldrig blivit så utmanad i mitt ledarskap och hur jag är som människa på någon utbildning innan. Detta gör det mycket enklare för mig att utvecklas och se mig själv utifrån på ett helt annat sätt. Detta är ett program jag verkligen kan rekommendera!

Anders JönssonMcDonald's

Forza som partner

En engagerad partner
Vårt tillvägagångssätt är optimalt utformat för att möjliggöra exceptionella resultat som organisationer upplever när deras kultur är både meningsfull för medarbetarna och integrerad i hela ledarskapet.

Starten på en kulturresa
Våra konsulter kommer att klargöra mål och utforma ett riktat, mätbart program. Er kulturresa kan börja med fokus på ledarskapsutveckling eller på organisationen som helhet, beroende på den mest effektiva metoden för att uppnå resultat.

Våra trainings
Vi är experter på att snabbt skapa en trygg miljö. Med upplevelsebaserat lärande samt reflektion skapas bestående resultat i organisationen. Vi utlovar både skratt, djupare insikter och en och annan aha-upplevelse.

 

Oerhört professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt till både mig som uppdragsgivare och till kursdeltagarna. Forza of Sweden är lyhörda inför att arbeta experimenterande och testa nytt utifrån flexibiliteten som krävs

Karl-Philip Saddick BarakateNäringslivsutvecklare Region Skåne

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday’s logic

Peter Drucker

Alla våra program utformas för att återspegla era unika behov. Detta är vår grundprocess i tre steg

1. Mätning

När ni teamar upp med Forza som partner inleder vi alltid med en kulturmätning där vi skapar en gemensam bild av nuläget. Vi använder Barrett Analytics för att analysera och skapa insikter om era chefers och medarbetares värderingar (deras autentiska motiv), var er kultur befinner sig i nuläget och hur ni kan röra er framåt.

2. Utforska och prioritera

Baserat på mätresultaten faciliterar vi en eller flera insikts-workshops med chefer/medarbetare vilket skapar en djupare förståelse för er organisations kultur och rekommenderar sedan en plan för att uppnå mätbara mål. Era insikter gör resan framåt enklare att planera och genomföra samt hjälper er att maximera värdet av er investering inom People & Culture.

3. Ta action och mät resultat

Tillsammans anpassar vi vilka lösningar som behövs för att säkerställa att ni når era mål, till exempel utbildning, ledarskapsträning, coachning, konsultation och/eller iterativ mätning. Kommunikationen är en nyckelfaktor, att alla i organisationen förstår varför förändringarna sker och vart ni är på väg.

Se vår video om organisationskultur

Intresserad och vill veta mer?