McDonald´s

Stärkt företagskultur genom kulturambassadörer

Uppdrag; Tinnie Richter AB med nio McDonald´s-restauranger i södra Sverige ska vara den bästa arbetsplatsen för unga att utvecklas med, arbeta för och förstås stanna på. Forzas mission var att bygga ett starkt team som tillsammans växer en stark företagskultur.

“Jag har aldrig blivit så utmanad i mitt ledarskap och hur jag är som människa på någon utbildning innan. Detta gör det mycket enklare för mig att utvecklas och se mig själv utifrån på ett helt annat sätt. Detta är ett program jag verkligen kan rekommendera!” 

Kulturambassadör

Upplägg 

Efter nulägesanalys specialdesignade Forza tillsammans med ledningen ett kulturambassadörsprogram i syfte att stärka företagskulturen och skapa en grund för medarbetarna att fortsätta växa som individer och ledare. Idén var att göra en kulturresa med fokus på ett starkt team av kulturambassadörer. Kulturambassadörerna, bestående av både ledningsgrupp, utvalda chefer och medarbetare definierade förändringen de önskade se, med tydliga mål kring önskade beteendeförändringar. I satsningen varvades kunskap, metoder, insikter och konkreta verktyg som grund för kulturambassadörerna att äga och driva förändringen, med ledningsgruppen i ryggen. Enkla och kraftfulla lösningar implementeras för att stärka företagskulturen på restaurangerna genom ett engagerat ledarskap och genom kontinuerlig uppföljning.

Har ökat sin kapacitet för att stärka kommunikationen på arbetsplatsen.

Har ökat sin kapacitet för att arbeta med feedback-kulturen

Har ökat sin kapacitet för att stärka gemenskapen på arbetsplatsen

har utvecklat sitt självledarskap

Modul för Ledningsgrupp

1

Start at the top

Byggandet av en framgångsrik kultur startar i ledningen med ökad medvetenhet som verktyg.
LE0201 - Ledarskap

Moduler för kulturambassadörer

1

Follow Your Inner Voice - I

Verktyg inom personlig utveckling
LE0102 - Ledarskap
2

Taboo

Undvik de vanligaste kulturkrockarna och bli en ninja i att möta nya människor.
NE0301 - Nätverka
3

Follow Your Inner Voice - II

Hitta vägen för respektfulla möten
LE0103 - Ledarskap
4

Countdown

Sluta samman teamet för att fortsätta resan.
BO0201 - Energiboost

Intresserad och vill veta mer?