Organisationen som möter marknadens nya spelregler

Det är någonting med företagsorganisation som idag känns föråldrat. Vår kropp tar sig till arbetsplatsen men hjärtat och arbetsglädjen är i många fall inte närvarande. Oavsett var i hierarkin vi befinner oss vittnar statistik om en växande frustration och otillfredsställelse. Forza of Sweden är en av organisationerna som lyssnat på marknadens tecken på att någonting nytt är på väg att födas ur våra nuvarande traditionella organisationsstrukturer. Men är det möjligt? Kan vi verkligen fundamentalt förändra vår syn på ledarskap och sättet vi organiserar företag? Alexandra Skoglund, Club Forzas nya verksamhetsledare har svaren.

– I mitt arbete som life coach med ocensurerad inblick i människors vardag blir det tydligt att människor längtar efter någonting mer. Vi längtar efter mening och att bidra till en bättre värld. Men få av oss avsätter tid att fundera över vad, och hur vi skulle kunna göra. Jag fascineras över hur vi kan ha ett så pass utvecklat samhälle men ändå se så många tecken på att människor inte mår bra eller är lyckliga. Någonting måste göras här och jag är redo att kavla upp armarna, säger Alexandra Skoglund.

Alexandra antog rollen som verksamhetsledare i Club Forza, Forza of Swedens businessnätverk för unga entreprenörer, i november 2016 med stora visioner. Hennes mål är att unga vuxna inser att de är författarna till sina egna liv och att alla människor har förmågan att skapa precis det liv de drömmer om i sina vildaste fantasier. Club Forza är en mötesplats fylld av möjligheter som får människor och företag att växa.

– Men det är inte bara Forzas syfte som lockar mig till företaget. Forza of Sweden skriver historia då vi är ett utav världens första självorganiserande företag, en s.k. teal & holacracy organisation. Det känns fantastiskt meningsfullt och nästan lite overkligt att få vara en del av att lägga grunden till framtidens organisationer, säger Alexandra

Club Forza drivs idag av 15 medarbetare som engagerar sig ideellt. Teamet är självorganiserande och Alexandra beskriver inte sig själv som en “chef”, snarare en i teamet som hjälper sina medarbetare att finna sina unika superkrafter och agera på sina initiativförmågor.

– Jag tror på att alla människor är ledare. Vi har bara olika unika ledaregenskaper, och det finns flera dimensioner på ledarskap – inte bara det ledarskapet som sker framifrån. Ledarskap och samarbete går hand i hand. Tillsammans kompletterar vi varandra och skapar synergieffekter, säger Alexandra.
Utifrån ett innovationsperspektiv menar Alexandra att företag bör fundera över om de organisationsstrukturer vi arbetar i idag bidrar till innovationskraft. Kanske är det till och med så att de traditionella strukturerna snarare begränsar innovation. Forza of Sweden har funnit mycket inspiration och vägledning ur Frederic Laloux’s bok Re-inventing Organizations. Begreppet tealorganisation kommer från Laloux’s bok och syftar till organisationer som arbetar ur ett nytt skede i mänsklighetens medvetande. Teal organisationer karaktäriseras av tre grundläggande principer; självledarskap, mänsklig helhetssyn och ett högre syfte. Dessa principer möjliggör för människor att verka i arbetslivet med sin fulla potential, innovationskraft och livslångt lärande.

Leave a Reply