People & Culture Change Programs

Kulturtransformation med Forza

En engagerad partner
Vårt tillvägagångssätt är optimalt utformat för att möjliggöra exceptionella resultat som organisationer upplever när deras kultur är både meningsfull för medarbetarna och integrerad i hela ledarskapet.

Våra konsulter kommer att klargöra mål och utforma ett riktat, mätbart program. Er kulturresa kan börja med fokus på ledarskapsutveckling eller på organisationen som helhet, beroende på den mest effektiva metoden för att uppnå resultat.

Er organisations program kommer att utformas för att återspegla era unika behov. I allmänhet är dessa steg ni kan förvänta er:

1. Mätning
När ni teamar upp med Forza som partner inleder vi alltid med en kulturmätning där vi skapar en gemensam och grundad bild av nuläget. Vi använder Barrett Analytics för att analysera och skapa insikter om era medarbetares värderingar (deras autentiska motiv), var er kultur befinner sig i dagsläget och hur ni kan röra er framåt.

2. Utforska och prioritera
Vi faciliterar en eller flera insikts-workshops med medarbetarna vilket skapar en djupare förståelse för er organisations kultur och rekommenderar sedan en plan för att uppnå mätbara mål. Era insikter gör resan framåt enklare att planera och genomföra samt hjälper er att maximera värdet av er investering inom People & Culture.

3. Ta action och mät resultat
Tillsammans anpassar vi vilka lösningar som behövs för att säkerställa att ni når era mål, till exempel utbildning, ledarskapsträning, coachning, konsultation och/eller iterativ mätning. Kommunikationen är en nyckelfaktor, att alla i organisationen förstår varför förändringarna sker och vart ni är på väg.

EN PÅGÅENDE RESA
Att upprätthålla en hälsosam kultur säkerställer att era team effektivt navigerar i de ständigt föränderliga möjligheterna och utmaningarna de står inför, såväl som att deras engagemang och prestationer håller sig på topp.

Kultur och ledarskapsutveckling ses bäst som en pågående resa för er organisation.

Som en föregångare i kulturtransformation har Barrett Values Center i mer än 20 år och med ett globalt konsultnätverk hjälpt tusentals organisationer och ledare runt om i världen att uppnå nya framgångsnivåer.

Vi ser fram emot att ge samma expertis och engagemang för att stödja er!

Kontakta oss!

Intresserad och vill veta mer?