SUPERTALANG FRÅN STOCKHOLMSOMRÅDET

Biljana Savic Lundell kommer från 1 januari 2017 tillträda som affärsutvecklare på Forza of Sweden med säte i Helsingborg. Hon kommer nationellt att ansvara för Forzas huvuduppdrag; skapa ekonomisk tillväxt i Sverige och främja internationalisering och entreprenörsskap av svenskt näringsliv. Genom att bla hjälpa myndigheter, så som t ex Arbetsförmedlingen och gymnasieskolor, med strategisk- och upplevelsefrämjande entreprenörskap i form av utbildning, rådgivning och praktiskt stöd.

Biljana Savic Lundell har tidigare arbetat internationellt och nationellt i tjänster som försäljningschef, vice VD och VD inom näringslivet, privatägda bolag så väl som börsnoterade bolag.

– Sverige är satt under stor förändring, ett utmanade arbete där det krävs att vi entreprenörer tänker nytt och vågar göra annorlunda. Ett arbete som passar mig perfekt. Skolor och myndigheter som vill ligga i framkant behöver vara duktiga på entreprenörskap. Min erfarenhet av ungdomar är att entreprenörskap ökar deras engagemang, de blir mer företagsamma och motiverade till bättre studieresultat, som i sig leder dem rakt in i näringslivet, säger Biljana Savic Lundell.

– Jag är mycket glad att vi har knutit en professionell och dynamisk person med stort hjärta till Forza of Sweden. Biljana Savic Lundell har med sin bakgrund de perfekta förutsättningarna att jobba mot den nationella marknaden och dess utmaningar, säger Richard Gustafsson, VD Forza of Sweden.

Forza of Sweden har 10 års erfarenhet av träning i ungdomars entreprenörskap och har inspirerat över 25.000 ungdomar inom entreprenörskap. 2017 lanseras en helt ny kurs som väver samman den senaste entreprenörskapsforskningen med traditionell visdom från personlig utvecklings-fältet. Kursen är framtagen i enlighet med resultatet i Martin Lackéus forskningsstudie “Koncept kontra skola: en studie av åtta entreprenöriella lärmiljöer” och fungerar som ett komplement till skolans och myndighetens entreprenörskapsarbete.

Forza of Swedens syfte och uppdrag är att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige och främja internationalisering av svenskt näringsliv. Målet är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla potential, genom investeringar i den enskilde individen som vet och förstår att leda sig själv. Forza of Sweden hjälper myndigheter och gymnasieskolor genom strategisk- och upplevelsefrämjande inlärning i form av utbildning, rådgivning och praktiskt stöd.

Organisationen har funnits sedan 2006. Verksamhet och ändamål: Stödverksamhet för utbildningsväsendet, Arbetsmarknadsutbildning, Personalutbildning.

Leave a Reply