Samuel West

Konsult

Professional

Efter tio år på ett riktigt jobb som legitimerad psykolog och specialist inom kognitiv beteendeterapi skolade Samuel om sig till organisationspsykolog med fokus på innovation. Hans avhandling (2015) handlade om hur organisationer kan öka experimenterande och utforskande (båda nödvändiga för innovation) genom att främja ett lekfullt förhållningssätt.

Samuel har startat tre museer: Museum of Failure, Disgusting Food Museum och Museum of Activism med utställnigar i flera globala metropoler som LA och Hong Kong. Han är också en van och välbokad workshophållare och föreläsare.

Passion

Samuel älskar galna idéer. Ju galnare desto bättre. Han är hopplöst driven av lust och nyfikenhet.

Playful and Odd

-Playful professional, en av Forzas viktigaste värderingar, är även Samuels mellannamn. Därför plockar vi in honom i de absolut mest utmanande uppdragen när verkligheten behöver vändas upp och ner.

-Samuel är utbildad anti-espionage tekniker av Amerikanska FBI och NSA, men har tyvärr sällan nytta av sina James Bond-kunskaper.

-Han är besatt av mineralvatten från udda ställen. Senaste upptäckten är ett vatten från Armenien som tyvärr är förbjudet på grund av hög halt av arsenik.

Intresserad och vill veta mer?