Svenska ambassaden i Tirana, Albanien

Nå full potential med företagsidéer som leder till affärsnytta genom ett innovativt mindset

Uppdrag; Svenska ambassaden i Albanien ville tillsammans med Forza låta albanska startups och egenföretagare känna en större självsäkerhet och stå bättre rustade inför en ansökan till Challenge Fund i en tid när hela världen skakades av Covid-19. Syftet med samarbetet var att stärka det innovativa mindsetet för albanska företagare att nå sin fulla potential och tillämpa det i en startup-kontext och omvandla innovativa idéer till affärsnytta

Upplägg: I en skräddarsydd och samskapande workshop kombinerade vi process-verktyget Design Thinking, som lägger stort fokus på att lösa komplexa utmaningar med hög användarvänlighet. Tillsammans med den interaktiva och upplevelsebaserade Forza-metoden ville vi låta albanska företagare få en upplevelse av innovation snarare än enbart teoretisk förståelse. Vi bjöd in deltagarna till att se bortom sin trygghetszon med nya perspektiv, genom stärkande självledarskapsverktyg och konkreta tankeprocesser för hur man löser professionella och personliga utmaningar. Denna workshop konceptualiserades och användes som en del i EU for Innovation Roadshow, vars syfte var att inspirera, utbilda och uppmuntra företagare i att söka till Challenge Fund. När Covid-19 gjorde roadshowen ogenomförbar efter bara 2 nedslag ställde vi snabbt om tillsammans med kund och utvecklade ett onlineformat med interaktiva webinars i syfte att fortsatt öka målgruppens innovativa tänkande.

Questions to: Jorina Kadare

Project Coordinator on Innovation
Embassy of Sweden Tirana

How have you as a constituent experienced working with Forza as a partner? 

Working with Forza Sweden has been a great experience, especially when it comes to their creative thinking, flexibility and very positive communication skills.

How have you experienced our way of working with the participants? 

Very committed indeed. Our platform of work has involved a high numbers of beneficiaries and our team has been very pleased with Forza Sweden’s commitment and exchange with our project beneficiaries.

Say one, two sentences about how we have undertaken the assignment in an innovative way?

You have been able to quickly adapt to the unforeseen challenges that the quick spread of the pandemic entailed. Nevertheless, we managed to better adapt our work and activities to reach out project beneficiaries through new communication channels.

How satisfied are you with the results we have delivered? And has it met your expectations?

We are very satisfied with the end result, and yes it met our expectations.

Is there anything else you can say about the job we did that can create a nice energy?

The positive energy has been on the strong sides of this collaboration. Forza Sweden has a great team, and especially working directly with Blerim has been a pleasure. He is passionate about his work, and it shows in every detail.

Best replacement for physical Roadshow. You acted quickly and maintained the energy week after week. Really good that we were able to record webinars and send out to the attendees – this has increased the interest and number of questions we received in the info-mail after each webinar. The level of interactivity has been pleasantly surprising, already at the physical Roadshow but especially in the digital. You have been flexible in being able to redo the plan. You keep up the tempo and energy, come up with clear questions and create a space where all questions are ok. In your facilitation you have been able to turn situations and skeptical people’s opinions into something constructive and still bring the process forward.

Intresserad och vill veta mer?