Tjänster

Medarbetare i sin fulla potential ger långsiktigt hållbara företag

Våra kunder ser sina medarbetare som sin viktigaste tillgång. Ibland pekar symptom såsom lågt engagemang, hög oönskad personalomsättning och uteblivna resultat på att något behöver förändras. Ofta står svaret att finna i den rådande kulturen på arbetsplatsen.

Vi erbjuder individuellt skräddarsydda tjänster enligt kundens behov till företag som vill nå bättre resultat genom att maximera potentialen hos sina medarbetare.

Tjänster

Engagerade
Individer

Läs mer

Framgångsrika
Team

Läs mer

Medveten
Kultur

Läs mer

Vi frigör outnyttjad kraft på tre nivåer

Individer
Engagerade, ansvarstagande och välmående ledare och medarbetare genom våra individuella mentorskaps- och coachingprogram.

Team
Välmående och högpresterande team i full potential genom vårt innovativa sätt att arbeta med självledarskap och psykologisk trygghet. Testa vår signatur-workshop! (1-2 dagar)

Organisation
Långsiktigt hållbar organisation genom medvetet odlad kultur. Tillsammans säkerställer vi en tydlig riktning, medvetandegör drivkrafter och strukturer som stärker er affär och långsiktiga framgång genom Forza Kulturtransformation.

Mentorskap och coaching - Individer

Engagerade, ansvarstagande och välmående ledare och medarbetare genom våra individuella mentorskaps- och coachingprogram.

Många är vi som periodvis känner att vi har mer att ge men behöver ett sjysst bollplank för att nå det. I dagens snabba samhälle saknas ofta tid för reflektion, både bland chefer, medarbetare och bland människor överlag. Vi erbjuder ett professionellt bollplank som utmanar dig med nya perspektiv och skapar utrymme för reflektion utan förutfattade meningar.

Genom våra mentorskaps- eller coachingprogram får du möjlighet att medvetet testa nya beteenden i vardagen över tid vilket är en nyckel för bestående förändring.

Målet är att du ska kunna se och nyttja din egen och andras potential till en ny nivå.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Boka ett första möte

Forza Signature Workshop - Team

Det är människor som förändras, inte organisationer. Därför behöver vi bli medvetna om vad som driver och styr oss.

I vår Signature Workshop upptäcker teamet nya styrkor hos varandra, vilka drivkrafter som styr era beteenden och identifierar vad som håller tillbaka prestationer i ert samarbete. Ett team i full potential.

Workshopen är designad för att öka den psykologiska tryggheten mellan individerna i teamet vilket enligt bland andra Google är den odiskutabelt viktigaste faktorn för framgångsrika team. När vi känner psykologisk trygghet så ökar lärandet, engagemanget, gruppens innovationsförmåga och prestationen.

Vad är då psykologisk trygghet? Det handlar om att få vara sig själv, att inför andra våga ta risker, ifrågasätta, be om hjälp, använda feedback, dela misstag och komma med idéer – utan oro för eventuella negativa konsekvenser.

Forzas konsulter är experter på att snabbt skapa en trygg miljö och med action-based-learning (ja, säg det på svenska..) samt reflektion skapa bestående resultat i teamet. Vi utlovar både skratt, djupare insikter och en och annan aha-upplevelse.

Så vad står ni inför?
- Ni är ett helt nytt team som ska arbeta tillsammans och vill skapa en gemenskap, förståelse och sätta en riktning tillsammans.
- Ni vill gå från good till great, utveckla era arbetssätt och få fram ännu mer av er potential.
- Ni är ett team som arbetar samtidigt men inte tillsammans.

Kontakta Oss

Forza Kulturtransformation - organisation

Vare sig det är medarbetarundersökningen som visat ett lågt engagemang hos medarbetarna, ledningsgruppen som inser att ni inte fullt ut drar nytta av samtligas kompetenser och tillgångar, eller att ni helt enkelt behöver en mer hållbar kultur för att nå era affärsmål i en föränderlig värld, kan det vara läge att titta på hur resan dit kan se ut med era unika förutsättningar!

Att genomgå en kulturtransformation är en spännande resa som, om den genomförs framgångsrikt, leder till högre resultat för både medarbetare och företag.

Vi hjälper er att utveckla och implementera hållbara lösningar som är specifikt anpassade till er organisation. På er resa mot en mer välmående företagskultur, arbetar Forza-teamet tillsammans med ert interna team genom insikt, planering, implementering och mätning för att säkerställa framgång.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er till en mer välmående kultur?

Läs mer

Kundreferenser

McDonald’s

“Detta är ett program jag verkligen kan rekommendera!”
Anders Jönsson, McDonald’s

Region Skåne

“Oerhört professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt till både mig som uppdragsgivare och till kursdeltagarna.”
Karl-Philip Saddick Barakate, Region Skåne

Kemira

“Det här var en WOW-känsla. Vi har inte tidigare arbetat med någon som kan arbeta både med ledning och cheferna. Detta behöver vi för vår utveckling.”
Peter Kihlgren, VD

Sveriges ambassad Albanien

“Working with Forza has been a great experience, especially when it comes to their creative thinking, flexibility and very positive communication skills. We are very satisfied with the end result.” Jorina Kadare, Embassy of Sweden Tirana

Intresserad och vill veta mer?