Forza of sweden

Expanding People and Culture - for a world with Zero waste of human potential

Forza of Sweden är en innovativ konsultbyrå specialiserade på People & Culture. Vi utvecklar och levererar strategier och skräddarsydda lösningar som leder till hållbar affärs- och samhällsnytta för organisationer inom näringsliv och offentlig sektor.

Vi frigör outnyttjad kraft på tre nivåer

Individer
Engagerade, ansvarstagande och välmående ledare och medarbetare genom våra individuella mentorskaps- och coachingprogram.

Team
Välmående och högpresterande team i full potential genom vårt innovativa sätt att arbeta med självledarskap och psykologisk trygghet. Testa vår signatur-workshop! (1-2 dagar)

Organisation
Långsiktigt hållbar organisation genom medvetet odlad kultur. Tillsammans säkerställer vi en tydlig riktning, medvetandegör drivkrafter och strukturer som stärker er affär och långsiktiga framgång. People and Culture Change Programs.

Läs mer om våra tjänster

Breaking it down: People & Culture

För oss handlar People om självledarskap och kompetensutveckling. Culture är organisationens övergripande och genomgående förhållningssätt. När kulturen skapas medvetet utifrån vision och mål skapas exceptionella resultat.

Läs mer om vad People & Culture betyder för oss

Om oss

Vi är ett multikulturellt team av entreprenöriella konsulter med en tveklös tro på människans potential. Kulturer, människor och viljan att på djupet skapa samhällsförändring är vår drivkraft. Genom en bred kunskapsbank och ett engagerat team ser vi outnyttjad kraft och potential där andra ser hinder och problem.

Läs mer om hur vi jobbar

Kundreferenser

McDonald´s

Stärkt företagskultur genom kulturambassadörer

Entreprenör Skåne

Ledarskapssatsning som maximerar talangfulla företagares potential

Kemira

Hållbar företagskultur skapas av medvetna ledare

Svenska ambassaden i Tirana, Albanien

Nå full potential med företagsidéer som leder till affärsnytta genom ett innovativt mindset

Intresserad och vill veta mer?